Vojna ustanova – Tara

Priprema kotlovske vode za kotlarnicu hotela ”Omorika” duplex omekšivač kapaciteta 4m3/h , i Priprema kotlovske vode za kotlarnicu hotela ”Beli bor” simplex omekšivač kapaciteta 4m3/h i kompaktni omeksivac za potrebe đakuzi kade.