Turija – NIS

Priprema vode za piće u kući za odmor u Turiji

NIS - lovačka kuća u Turiji, priprema vode za piće i bazen

NIS – lovačka kuća u Turiji, priprema vode za piće i bazen