Hladnjača Apatin

Deferizacija i omekšavanje vode za potrebe rashladnog sistema u Hladnjači Apatin.hladnjaca-Apatin