POLINS – Odžaci

Priprema vode za piće, kapacitet 120 lit/h