Alpack – Subotica

Deferizator i kompaktni omekšivač.