Ribnjak – Radmilovac

- Ogledni bazenski ribnjak sa vodom u recirkulaciji u Radmilovcu kod Beograda. Prečišćavanje vode: uklanjanje nečistoća i amonijaka na mehaničkim i biološkim filterima, grejanje vode u zimskom periodu, UV sterilizacija vode.