Komponente za tretman vode


GM Water doo na lageru uvek ima bogat izbor komponenata za izradu postrojenja ta prečišćavanje voda:

• Filterske posude
• Filterska kućišta
• Filterski ulošci
• Filterske ispune
• Jonoizmenjivačke smole
• Upravljčke glave
• Distributivni sistemi
• Solanke
• Tabletirana so
• Dozir pumpe
• PVC cevi, ventili, fitinzi…
• Testeri za određivanje tvrdoće vode
• i drugo…