Filterska kućišta

Kućišta filtera su namenjena za smeštaj filterskih uložaka koji služe za filtraciju i tretman vode za piće i industrijskih voda.
Primena u domaćinstvu: filtracija i tretman vode za piće, zaštita slavina bojlera, veš mašina i dr.
Tehnička primena: predfiltracija, mikrofiltracija, zaštita pumpi, sistema za grejanje, omekšivača,
demineralizatora, filtera sa aktivnim ugljem, deferizatora, jedinica za reverznu osmozu i dr.