Filterske posude

GM Water doo na lageru uvek ima filterske kolone proizvođača WAVE CYBER i STRUCTURAL, izrađene od kompozitnih materijala na bazi epoksidnih smola armiranih staklenim vlaknima, sa unutrašnjom oblogom od polietilena. Ove kolone su otporne na koroziju, atestirane na pritisak od 10 bara i temperaturu do 45 ℃.

Industrijske posude

komercijalne posude

rezidencijalne posude