Kontakt


KAKO DO NAS?

GM Water d.o.o. preduzeće za proizvodnju i usluge

ADRESA:

Balzakova 5, 21000 Novi Sad

TELEFONI:

tel: 021 637 25 62

tel/fax: 021 631 00 49

mob: 063 523 228

Email:

gmwater77@gmail.com

PIB: 103643367

MB: 08831661

Tekući računi:

310 -12653-84 Continental banka a.d.

205-199536-67 Komercijalna banka a.d.