Zavod za javno zdravlje

Priprema demineralizovane vode za potrebe laboratorije.Priprema dejonizovane vode za mikrobiološku laboratoriju

Priprema dejonizovane vode za mikrobiološku laboratoriju