Demineralizatori

Demineralizatori su uređaji – postrojenja za proizvodnju hemijski čiste vode, koja ima široku primenu u raznim oblastima: medicinskim, farmaceutskim i hemijskim ustanoovama, zavodima i institutima, galvanizacijama, pogonima i laboratorijama hemijske, farmaceutske i prehrambene industrije.

Demineralizatori rade na bazi ionske izmene, veoma ekonomičnog hemijsko – tehnološkog procesa, koji uz zanemarljive troškove daje velike količine veoma čiste vode, po hemijskim karakteristikama kvalitetnije i od dva puta destilisane vode.

Kationski i anionski izmenjivači kojima je napunjen demineralizator, kao i kompozitni materijali od kojih je izrađen otporni su na kiseline i baze, a održavanje je jednostavno i jeftino, tako da se kod normalnog rada postiže vrlo dugi radni vek – i preko 20 godina.

Proces demineralizacije, odnosno kvalitet dobijene demineralizovane vode  se kontroliše putem ugrađenog konduktometra koji meri specifičnu električnu provodljivost.

GM Water d.o.o. izrađuje laboratorijske, poluindustrijske, a po narudžbi i industrijske demineralizatore čije su karakteristike date u tabeli.

Najjednostavnija varijanta demineralizatora se sastoji od dve ionoizmenjivačke kolone:
Kationske – za uklanjanje svih kationa iz vode i
Anionske - za uklanjanje svih aniona iz vode

Za dobijanje vode izuzetno visokog kvaliteta, čija se provodljivost kreće od 01-0.5 mikroS/cm osnovnom demineralizatoru se dodaje još jedna ionoizmenjivačka kolona tzv.
Mešani filter koji  uklanja preostale tragove elektrolita u vodi.

Na ulazu vode u uređaj ugrađen je mehanički filter koji uklanja u vodi prisutne suspendovane materije i druge mehaničke nečistoće.

Po završenom radnom ciklusu demineralizacije uređaj se dovodi u ponovno radno stanje procesom regeneracije ionskih izmenjivača.
Ionska smola u kationskom filteru se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline, a ionska smola u anionskom filteru se regeneriše rastvorom natrijum hidroksida.


TIPOVI DEMINERALIZATORA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

TIP UREĐAJA
D-30
D-55
D-70
D-100
D-140
Kationska filter- tipQ-0635 Q-0835 Q-844 Q-1044 Q-1054
Dimenzije DxH (mm)159x907 208x902 208x1124 257x1117 257x1379
Zapremina (l) 14.4 25.7 33.6 48 60.7
Anionska filter - tipQ-0835 Q-1035 Q-1044 Q-1248 Q-1354
Dimenzije DxH (mm)208x902 257x908 257x1117 301x1237 334x1385
Zapremina (l) 25.7 38.9 48 75.6 103
Mešani filter - tipQ-0635 Q-0835 Q-0844 Q-1044 Q-1054
Dimenzije DxH (mm) 159x907 208x902 208x1124 257x1117 257x1379
Zapremina (l) 14.4 25.7 33.6 48 60.7
Protok (l/h)450 800 1000 1500 2000
Kapacitet (m3/1oN) 30 55 70 100 140
Radni pritisak (bar) 2-8 2-8 2 - 8 2 - 8 2 - 8
Radna temperatura (oC) max. 35 max. 35 max. 35 max. 35 max. 35