Filterski Ulošci

Primena – Filtracija: suspendovanih materija, peska,kamenca, rđe;primena u domaćinstvu:filtracija vode za piće, zaštita slavina, bojlera, veš mašina i drugih instalacija.

Tehnička primena: pred filtracija, zaštita pumpi, irigacionih sistema, zaštita industrijskih instalacija, filtracija vode i drugih tečnosti u industrijskoj primeni:hemijska industrija, petrohemija, fotografija, galvanizacija, farmacija i dr.Finoća filtracije: 1-3 mcr, 5 mcr, 10 mcr
25 mcr, 50 mcr 100 mcr.