Uljara MLADOST Šid

Duplex omekivač kapaciteta 25 m3/h kao predtretman reverznoj osmozi instalisan u uljari MLADOST – Šid.