Lawazza – Novi Sad

”Lawazza” – Novi Sad, pogon na Čeneju, demineralizacija vode kapaciteta 2 m3/h


Demineralizator